Do modulu pro odhadce byly nasazeny nové šablony, které zajišťují vyhotovení znaleckého posudku dle těchto aktuálních zákonných předpisů a prováděcích vyhlášek:

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2019-254

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-503

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-237

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-488

Na nové šablony se dostanete výběrem jedné z pěti posledních hodnot v parametru Účel ocenění – viz tento výřez

Po výběru některé u uvedených možností se ve formuláři objeví několik dalších polí, které je třeba vyplnit, aby posudek vyhovoval zákonné úpravě. 

Stále platí, že nejlépe znalecký posudek vypadá, když jsou vyplněna všechna pole v popisovém formuláři. 

Poznámka k určení obvyklé ceny či tržní hodnoty dle úpravy po 1.1.2021: 

Pokud je vaším cílem vypočítat obvyklou cenu, doporučujeme v prvním kroku vybrat (na místě zachyceném ve výřezu) hodnotu „obvyklá cena po 1.1.2021“. Ve výpočtech je následně třeba mít mezi vzorky alespoň tři s kupními cenami. 

Pokud se vám tři vzorky nepodaří dohledat (v databázi INEMu nebo vlastními silami), je nutné přejít zpět do popisového formuláře a zvolit hodnotu „tržní hodnota po 1.1.2021“. 

V tomto případě bude vygenerovaný posudek obsahovat informaci, že se nepodařilo dohledat potřebný počet realizovaných transakcí a z toho důvodu se stanovuje tržní hodnota.