Jak získám kredit 500 Kč?

Přihlaste se do INEMu a běžte na stránku https://inem.cz/profile/. Úplně dole hledejte modré tlačítko Vstoupit do spolku… viz tento níže:

Klikněte na toto tlačítko a pokračujte na stránku Stav účtu a fakturace. Zde uvidíte, že Vám byla aktivována peněženka a jako odměna pro vás byl vložen kredit 500 Kč. 

Jak mohu pravidelně získávat odměny 15 Kč?

Odměnu 15 Kč získáte pokaždé, když do databáze INEMu nahrajete k jakékoliv nemovitosti:

  • pdf kupní smlouvy
  • vyplníte číslo řízení (např. ve tvaru V-562/2017-101)
  • vyplníte datum podpisu kupní smlouvy
  • vyplníte celkovou kupní cenu (bez mezer, čárek či teček… pouze číselnou hodnotu)
  • případně vyplníte přesnou adresu nemovitosti v poli Nová lokalita
  • a potvrdíte zadání tlačítkem Uložit požadavek

Pokud jste se spletli, můžete jakýkoliv údaj i pdf přepsat. Nezapomeňte však nové zadání potvrdit tlačítkem Uložit požadavek. 

Odměna 15 Kč vám bude připsána do peněženky poté, co náš pracovník smlouvu zkontroluje a ověří, že skutečně patří k dané nemovitosti. 

Opravdu jsou všechny nahrané kupní smlouvy v INEMu zdarma? Není v tom háček?

Ano, pokud jste členy spolku, můžete si stáhnout a použít jakoukoliv kupní smlouvu, kterou najdete nahranou u nemovitostí v databázi INEMu. Žádný háček v tom není. Za stažení již nic neplatíte. Naopak, pokud se rozhodnete databázi INEMu pravidelně doplňovat o kupní smlouvy, můžete si přijít na zajímavé odměny a navíc pomůžete dobré věci, která spočívá ve větší transparentnosti obchodu s nemovitostmi a vyšší excelenci oboru oceňování nemovitostí. 

Proč jsou smlouvy anonymizované? Jak mohu ověřit, že prodej není mezi rodinnými příslušníky či kamarády?

Smlouvy obsahují mnoho osobních údajů – jména, příjmení, data narození, rodná čísla, místa bydliště. Jedná se o data, která jsou velice citlivá, a není možné je v databázi INEMu držet kvůli Zákonu o ochraně osobních údajů a nařízení  GDPR. 

Pokud potřebujete ověřit, že obchod je realizován na základě tržních mechanismů bez přítomnosti mimořádných tržních vlivů (prodej mezi rodinou, známými, či jinak spřízněnými subjekty), můžete si ověřit jména účastníků řízení bezplatně na stránce http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberRizeni.aspx. Pokud zde zadáte číslo řízení (např. ve tvaru V-562/2017-101), aplikace katastru vám zdarma vypíše jména účastníků řízení. Díky tomu můžete ověřit, zda k převodu nedošlo v přítomnosti mimořádných okolností.

Proč musím vstoupit do spolku? 

Díky členství ve spolku Pro spolupráci v oceňování majetku, z. s. sdílíme jednotnou subjektivitu, v rámci které sdílíme informace a data z trhu s nemovitostmi. Forma spolku je pro tento účel velice výhodná, jelikož členství ve spolku je jednoduše administrovatelné a nevyžaduje zvýšené finanční náklady. 

Proč mohu nahrávat jen kupní smlouvy stažené přes INEM?

Kupní smlouvy je možné získat mnoha způsoby (od klientů, advokátních kanceláří, realitních kanceláří atd.). Jedním ze způsobů, jak se dostat ke kupní smlouvě, je přes dálkový přístup do katastru nemovitostí. Každý uživatel, který má zřízený dálkový přístup do katastru, však musel souhlasit s tím, že nebude šířit data uvedená v katastru nemovitostí. Toto ostatně vyplývá i z vyhlášky č. 358/2013 Sb.

Tzn. do databáze INEMu můžete nahrávat kupní smlouvy z jakéhokoliv zdroje. Pokud ale nahráváte kupní smlouvy pořízené přes dálkový přístup, nahrávejte jen ty smlouvy, které jste získali přes „inemovský“ přístup pod odkazem Hledání v listinách, jenž je navázaný na sdílený spolkový přístup do katastru nemovitostí. Pokud byste nahrávali smlouvy pořízené přes váš osobní dálkový přístup, mohlo by jít o „šíření údajů z katastru“, za což by vám mohl být váš osobní dálkový přístup ze strany katastru zrušen.