PŘEDNOSTI SYSTÉMU PRO ODHADCE INEM

 • Většina odhadců nemovitého majetku pracuje tak, že si během prohlídky nemovitosti zapíší poznámky. U počítače pak tyto popis-nemovitostipoznámky zpracují a vytvoří z nich komplexní popis nemovitosti. Tímto způsobem však ztratí i několik hodin.
 • Vyvinuli jsme proto intuitivní formulář pro popis nemovitostí, který funguje nejen jako místo pro zápis poznámek, ale i jako generátor popisu oceňovaného majetku.  Popis je automaticky generován na základě zadaných údajů odhadcem a není nikdy stejný.
 • Popis nemovitosti je tak vytvořen za zlomek času již při samotné prohlídce.
 • Náš systém Vám vytvoří plnohodnotný odhad/znalecký posudek nemovitých věcí včetně popisu.koeficienty
 • Navrhne Vám nemovitosti vhodné k porovnání, které je možné mazat nebo vyměňovat a získat tak vyhovující vzorek k porovnání.
 • Systém Vám na základě zadaných údajů automaticky navrhne koeficienty úpravy pro některé srovnávané parametry. Veškeré koeficienty jsou uživatelsky editovatelné a lze je snadno upravit dle svých představ. Při změně vstupních informací jsou koeficienty opět přepočítány.
 • Odhad/znalecký posudek je vypracováván dle českých i evropských metodik. Paragraph Burden
 • Splňuje požadované právní náležitosti.
 • V případě legislativních změn je systém bezodkladně aktualizován.
 • Ovládání celého systému je velice intuitivní a snadné.jednoduchost
 • Prostředí celého systému je optimalizováno pro stolní i mobilní zařízení.
 • Veškeré zapisované údaje při prohlídce jsou uchovávány a nemůže tak dojít k jejich smazání, a to ani v případě ztráty připojení k internetu.

VE ZKRATCE…

panacek-info

 • Dlouhodobě se zabýváme sběrem dat z realitní inzerce, katastru nemovitostí, ale i jiných cenotvorných údajů v celorepublikém měřítku a jsme tak schopni poskytnout komplexní údaje o cenových hladinách v jednotlivých lokalitách.
 • Nebereme v potaz pouze holé ceny uzavřené v kupních smlouvách. Naopak máme o obchodovaných nemovitých věcech bohaté údaje a základní jednotkovou cenu je tedy možné stanovit mnohem přesněji, jelikož bereme v potaz dostupné atributy staveb a pozemků.
 • Ušetření času spočívá především v automatizaci rutinních úkonů spojených s tvorbou každého znaleckého posudku nebo odhadu. Jedná se zejména o tvorbu kostry dokumentu, popisu nemovitosti nebo hledání podobných nemovitostí pro srovnání.
 • Veškeré zpracovávané případy budete mít na jednom místě. Je pak velmi snadné a rychlé do nich nahlížet a upravovat je.
 • Výsledkem je dokonale a profesionálně zpracovaný odhad nebo znalecký posudek za velmi krátkou dobu.
 • Celý systém je zabezpečen protokolem https.
 • Data nebudou poskytována třetím osobám a nemůže dojít k jejich zneužití.

info

DALŠÍ FUNKCIONALITY SYSTÉMU

DATABÁZE NEMOVITOSTÍ

 • Umožňujeme procházení naší kompletní databáze nemovitostí.
 • Vyhledávání je možné provádět dle zadaných parametrů a přesně vymezené lokality pro co nejpřesnější výsledky.
 • Nemovitosti je možné samostatně exportovat do textového dokumentu nebo ukládat do vlastního seznamu pro budoucí použití.
 • Evidujeme a přehledně řadíme již provedená hledání, ke kterým je tak možné zpětně přistupovat bez nutnosti opětovného vyplňování filtrů.

UŽIVATELSKÁ DATABÁZE

 • Databáze vlastních zpracovávaných případů je dostupná odkudkoliv a máte ji tak vždy po ruce.
 • Orientace v databázi je snadná díky podrobnému filtrování a hledání.
 • Jsou evidovány jak rozpracované, tak hotové případy, ke kterým je možné se vracet, dodatečně je upravovat, kopírovat a znovu exportovat.
 • Úpravy lze provádět ve všech fázích – od popisu nemovitosti až po výběr srovnávaných nemovitostí a přidělení koeficientů úpravy.

JAK SYSTÉM PRO ODHADCE FUNGUJE?

Možnost shlédnutí návodů, printscreenů a dalších tipů

Jak to funguje?