Moderní doba, zvláště digitalizace, ve smyslu elektronických dokumentů a komunikace, změnila mnoha profesím způsob vykonávání práce. Týká se to i znalců a odhadců nemovitostí. Nové příležitosti přinesly nové možnosti. Na trhu začaly vznikat aplikace, programy a systémy, které usnadňují a zrychlují práci znalcům a odhadcům.

Základním principem takovýchto programů je, že znalec zadá vstupní data o nemovitosti, kterou oceňuje. Na základě nastavených algoritmů program nabídne jako výstup výslednou cenu. Různé programy mají samozřejmě vlastní algoritmy, jiné uživatelské prostředí, jiné možnosti výstupů.

Podíváme se na výhody a nevýhody těchto programů:

Výhody:

  • Zrychlení práce – výpočet dělá program za znalce, navíc plno programů nabízí šablony posudků a odhadů, znalec ji nevytváří pokaždé znovu
  • Jednotné oceňování – algoritmus zabraňuje chybám ve výpočtu opomenutím, navíc chová se pokaždé stejně, a systém šablon zachovává jednotnou formu
  • Vše v jednom programu – mnoho programů nabízí online připojení na katastr nemovitostí, udržuje si vlastní databázi nemovitostí, ukládá posudky na vlastní servery
  • Podpora – pokud má uživatel nějaký problém s programem, funguje rychlý klientský servis
  • Zabezpečení – veškeré dokumenty a data použité při oceňování jsou ukládány na serverech a jsou zálohovány. Nedojde k jejich zneužití nebo ztrátě.

Nevýhody:

  • Nastavený, neměnný výpočetní algoritmus – nemovitosti nejsou unifikované, některé jsou přímo atypické a takové potřebují individuální přístup, což programy neumožňují
  • Sklon k plné důvěře v programy – i když může být program nastaven velmi dobře, může docházet k chybám při porovnání nemovitostí, aj. vždy je dobré být vlastním kritikem nabízených výstupů

Připravili jsme i podrobný článek o programech na oceňování nemovitostí.