10 předností systému INEM

 

1. Rychlost

Plnohodnotný posudek lze vytvořit již během prohlídky nemovitosti. Všechny výpočty totiž probíhají na straně serveru a do zařízení, ze kterého uživatel do systému INEM přistupuje, se posílají už vypočítané výstupy. Je tedy skutečně možné posudek vytvořit již během prohlídky.

Samozřejmě složitější případy ocenění vyžadují důkladnější přístup. I tak ale systém za uživatele odvede obrovské množství práce.

 

Výpočet v systému INEM

Výpočet v systému INEM

2. Každou nemovitost můžete ocenit automaticky 3 způsoby výpočtu obvyklé ceny:

– klasickou metodou porovnání pomocí indexů

– metodou, kterou vyvinul Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

– metodou, kterou doporučuje používat Ministerstvo financí ČR

Jedná se o postup splňující mezinárodní standardy pro oceňování majetku a metody, které vyvinuly státní orgány. Je tak zajištěno, že jde skutečně o nezpochybnitelné a relevantní postupy pro výpočet obvyklé ceny nemovitosti.

Vývoj prodejní ceny

Vývoj prodejní ceny

3. Databáze realizovaných prodejů

Od roku 2013 si vytváříme vlastní databázi realizovaných prodejů. Z této databáze čerpáme a do výpočtů z ní vkládáme nejpodobnější nemovitosti. Navíc vždy vybíráme jen ty, které již z realitní nabídky zmizely a byly pravděpodobně zobchodovány.

V databázi rovněž mohou uživatelé sami hledat, a to ve všech typech nemovitostí – byty, RD, pozemky, rekreační objekty, bytové domy, nebytové prostory. Navíc si vedeme záznamy o prodejích a pronájmech všech těchto typů nemovitostí. Databáze umožní splnit legislativní podmínky pro stanovení obvyklé ceny platné od roku 2021.

 

4. Automatické připodobnění 

Systém sám v rámci výpočtu připodobňuje srovnávané nemovitosti k oceňované. Vyhodnocuje automaticky velikosti připodobňovaných nemovitostí, jejich stav a případně konstrukci objektu či velikost přidruženého pozemku. Po vyhodnocení systém sám navrhne index úpravy.  

Uživatel má samozřejmě možnost navržený index úpravy změnit.

 

5. Použitelnost

Systém je možné používat na všech chytrých telefonech, na všech tabletech a hlavně na všech počítačích připojených k internetu. Není třeba nic instalovat. Stačí se pouze přihlásit a můžete pracovat. Vždy je také zaručeno, že budete pracovat s nástrojem, který je vždy aktualizovaný a v nejlepší možné kondici.

 

6. Zabezpečení

Systém je zabezpečen certifikátem HTTP Secure. Dále je zajištěno, že uložená data neztratíte, jelikož se vždy ihned na pozadí ukládají. Nemusíte se tak bát, že při výpadku připojení přijdete o informace o oceňovaných nemovitostech nebo o jiné důležité údaje. 

Dále je zajištěno, že vaše případy zůstanou pouze vaše. Nikdo se totiž k nim nemá možnost dostat. Ani my, provozovatelé systému.

 

7. Možnost úpravy vstupních dat

Systém dává uživatelům naprostou volnost vybrat do výpočtu jakékoliv nemovitosti, které se nachází v naší rozsáhlé databázi.

Navíc uživatelé mohou editovat všechny vlastnosti srovnávaných nemovitostí vč. ceny, velikosti, umístění či stavu.

Vše je tak připraveno pro to, aby uživatel mohl použít údaje vyčtené z kupních smluv a zkombinovat je s údaji, které jsou dostupné pouze v realitní inzerci (fotografie interiéru a exteriéru nemovitosti, popis stavu, velikost atd.).

Vytvoří tak posudek, který bude založen na srovnání s majetkem obchodovaným výhradně prostřednictvím tržních mechanismů bez mimořádných vlivů a na základě reálných cen uvedených v kupních smlouvách. Větší objektivity a přesnosti výpočtu v tomto ohledu již nelze dosáhnout. 

Funkce pro výběr adresy

Funkce pro výběr adresy

8. Pokročilé funkce popisu nemovitosti

Při vyplňování máte možnost využít pokročilých funkcí, které usnadňují a zpřesňují popis oceňované nemovitosti.

První funkcí je vyhledání přesné adresy oceňované nemovitosti. Stačí napsat např. „javorová 112“ a systém sám prohledá všechny obce v ČR, kde se nachází ulice Javorová a v ní domovní číslo 112. Stačí si pak už jen vybrat konkrétní místo a systém sám doplní přesné znění adresy, které se skládá z kraje, okresu, obce, části obce, ulice, katastrálního území a čísla popisného či evidenčního.

Dále uživatelům pomáhá funkce pro popis rekonstruovaných částí objektu, modul pro výpočet podlahové plochy nemovitosti a popisové funkce pro vady objektu.

Všechny tyto funkce jsou vytvořeny s důrazem na jednoduchost, úsporu času a snahu vytvořit maximálně přesný popis oceňované nemovitosti.

 

9. Podpora

Naši pracovníci jsou v systému INEM proškoleni a jsou schopni všem uživatelům rychle odpovědět na jakékoliv dotazy týkající se jeho používání. Dále jsou schopni poskytnout rady ohledně nejvhodnějšího používání systému tak, aby vytvořené posudky uživatelů byly co nejvyšší kvality.

 

10. Vývoj

Systém INEM stále zdokonalujeme, zrychlujeme a zpřesňujeme. Můžete se proto těšit brzy na další vynikající funkce, kterými chceme uživatelům zjednodušit a zpříjemnit práci. Rychlost, přesnost a bezpečnost systému INEM pro nás bude vždy hlavní prioritou spolu se spokojeností jeho uživatelů