Dluhopisy – jejich výhoda spočívá v jasně stanoveném úroku, který musí emitent investorovi zaplatit v den splatnosti emise. Stejně tak musí zaplatit zpět jistinu, neboli zapůjčenou částku.

Dluhopisy – Populární finanční produkt


Jde tak o finanční instrumenty, neboli o nástroje, které v hojné míře využívá mnoho investorů na finančních trzích.

dluhopisy
dluhopisy

Jde nejen o velké hráče – např. banky či investiční fondy, ale i střední investoři jako např. bohatí jednotlivci či společnosti. Do dluhopisů investují navíc i malí investoři – běžní lidé, kteří chtějí zhodnotit své úspory.


Nejběžnějším dluhopisem je státní dluhopis – jde o nástroj s nejnižším rizikem ztráty investovaných peněz, ale na druhou stranu i nejnižším úrokem, který v lepším případě pokryje  inflaci. Tedy investované peníze za dobu úložky neztratí žádnou hodnotu, ale i žádnou nevydělají.


Pokud investor chce peníze zhodnotit pomocí dluhopisů, je třeba investovat do korporátních dluhopisů – dluhopisů které vydávají obchodní společnosti.
Čím novější a nestabilnější společnost, která dluhopis vydává, je, tím vyšší úrok – zpravidla.

A stejně tak naopak – pokud jde o emitenta, který je zavedenou a stabilní společností, tak u nich je úrok nižší – často srovnatelný s úrokem, který vyplácí stát u svých dluhopisů.

Je nutné si dávat pozor hlavně na firmy, které emitují dluhopisy s jasným cílem, a to nevrátit a nezaplatit jistiny investorům a peníze takzvaně zdefraudovat.


V posledních letech takových společností bylo několik. Více o nich se dočtete zde.


Tyto společnosti následně vrhají špatné světlo na spolehlivé a čestné firmy, které se ke svým investorům chovají transparentně a vždy své závazky z emisí dluhopisů platí včas. 


Takových společností je většina a mnoho z nich vyplácí investorům vysoké úroky, které si spočetly, že mohou vynaložit na zajištění financování.


Vymáhání financí dlužných z titulu nesplaceného dluhopisů je velice jednoduché. Je třeba přihlásit svoji pohledávku u soudu a následně vyřešit v rámci insolvenčního řízení či konkurzu. Obvykle se pohledávky z titulu dluhopisů nepopírají. 


Stejně tak jako například u založen či bank, mohou být i dluhopisy rizikové.