Činnost znalců a odhadců nemovitých věcí je velice kvalifikovaná a odborná práce, a navíc je velice časově náročná. Objednatelé znaleckých posudků si této skutečnosti častou nejsou vědomi a čas strávený v kanceláři při zpracování posudků a odborných ocenění nevidí. Přitom práce v kanceláři při tvorbě posudků zabere odhadci nejvíce času. Často to jsou hodiny a hodiny strávené u počítače a nad dokumenty.

XP invest, znalecký ústav v oboru oceňování nemovitostí, se touto činností zabývá již mnoho let a po celou dobu čerpal zkušenosti pro vytvoření komplexního systému pro odhadce – INEM. Systém byl vytvořen na základě poznatků a požadavků samotných znalců a odhadců nemovitých věcí a při jeho vývoji byl kladen důraz na zvýšení efektivity práce odhadců, na kvalitu odvedené práce a na maximální úsporu času.

INEM, Systém pro odhadce, je první automatizovaný systém pro výpočet obvyklé ceny nemovitostí v České republice. Znalci a odhadci, kteří INEM využijí, budou moci vytvořit plnohodnotný znalecký posudek o obvyklé ceně dle tří uznávaných metodik již během samotné prohlídky nemovitosti. Této přednosti dosáhl INEM díky automatizovanému popisu oceňované nemovitosti a také díky tomu, že modul pro oceňování je postaven na databázi s několika miliony záznamů o realizovaných tržních prodejích, které jsou sbírány od roku 2013. Systém je velice dobře zabezpečen, jeho ovládání je intuitivní, ale největší předností systému je, že jeho využitím ušetří znalci a odhadci hodiny a hodiny času.

INEM, Systém pro odhadce, byl navržen a optimalizován i pro mobilní zařízení, na kterých si odhadci při samotné prohlídce nemovitosti zapíší její vlastnosti do předem připraveného formuláře. Na základě vyplněného formuláře tak INEM dokáže vytvořit popis oceňované nemovitosti. Po provedení prohlídky tak mají znalci a odhadci nejen jistotu, že na nic nezapomněli, ale mají již hotové zadání a popis, tedy významnou část posudku o ceně nemovitosti.

Systém je primárně zacílen na stanovení tržní ceny nemovitosti. Je tedy vybaven funkcí pro automatický výběr nemovitostí ke srovnání z databáze realizovaných prodejů. Nemovitosti pro srovnání vybírá systém sám dle lokality, stavu, velikosti a také doby, kdy došlo k prodeji.

INEM, Systém pro odhadce, obsahuje celou řadu chytrých řešení. Tato řešení však mají jediný cíl – usnadnit a zrychlit práci znalců a odhadců nemovitých věcí. Systém si můžete zdarma vyzkoušet po dobu 30-ti dní a přesvědčit se tak o jeho přednostech.

www.systemproodhadce.cz