INEM – Systém pro odhadce byl navržen a vyvinut znaleckým ústavem, který má se znaleckými posudky a odhady nemovitých věcí dlouholeté zkušenosti. Tyto zkušenosti zužitkoval a navrhnul tak první automatizovaný systém pro výpočet obvyklé ceny nemovitostí v České republice. Při vývoji byl kladen důraz na maximální zvýšení efektivity práce znalců a odhadců a na úsporu jejich času.

Při výpočtu ceny nemovitostí využívá INEM všeobecně uznávanou metodiku pro výpočet obvyklé ceny nemovitosti. Dle této metodiky by měla být sledována realitní inzerce s pravidelnými zápisy vývoje nabídkové ceny. Je to z toho důvodu, že cena se může v čase u inzerátů měnit. Důvodem bývá stanovení příliš vysoké ceny na počátku prodeje, kterou později musí prodejce snižovat. Platí tedy, že cena, která byla u inzerátu uvedena těsně před jeho odstraněním z realitní inzerce, se nejvíce přibližuje skutečně realizované prodejní ceně. INEM tento postup zohledňuje a uživatel tak vidí graficky zapsaný vývoj ceny u automaticky vybraných nemovitostí k porovnání.

Každý znalec i odhadce se určitě setkal se situací, kdy musel vytvořit naprosto „neprůstřelný“ posudek. Takový, který je opřen jen o realizované ceny, které jsou uvedeny v kupních smlouvách. Ovšem přistoupit ke srovnání na základě údajů uvedených jen v kupních smlouvách nelze. V těchto dokumentech totiž zpravidla není detailněji popsán obchodovaný majetek či jeho stav, dále zde nejsou uvedeny fotografie a rovněž není zajištěno, že se prodeje uskutečnily na základě tržních mechanismů, tzn. že například nešlo o prodeje v rámci rodiny či mezi jinak spřízněnými subjekty.

Vytvořit skutečně neprůstřelný posudek je nejsnazší za využití systému INEM. Pomocí Systému pro odhadce lze zjistit, jaké nemovitosti byly tržně prodávány a kdy. Následně je třeba na základě fotografií identifikovat jednotlivé nemovitosti a jejich přesné adresy. Identifikaci je možné provést samotnou prohlídkou místa, nebo pohodlně přes služby Google Street View nebo na Mapy.cz Panorama. Na základě získaných adres pak můžete přes neplacený přístup nahlédnout do katastru nemovitostí a ověřit si, zda jsou u nemovitostí zapsány značky kupních smluv, které potvrzují, že skutečně k převodům došlo. Následně stačí vstoupit do aplikace pro dálkový přístup do katastru nemovitostí a stáhnout si k daným nemovitostem potvrzení o realizovaných cenách či celé kupní smlouvy. Vše je tak možné provést pohodlně od stolu.

INEM – Systémem pro odhadce tak dokážete za zlomek času vytvořit plnohodnotný popis nemovitosti a také díky obsáhlé databázi realizovaných prodejů snáze vytvořit naprosto „neprůstřelný“ odhad. A to vše s výraznou úsporou času. INEM, Systém pro odhadce, si můžete zdarma vyzkoušet po dobu 30-ti dní a přesvědčit se tak o jeho kvalitách.

systemproodhadce.cz