Tip: Ještě nemáte zřízený dálkový přístup do katastru nemovitostí? Stáhněte si žádost zde. Dokument vyplňte a zašlete jej na Český úřad zeměměřický a katastrální jedním ze způsobů, které jsou v dokumentu popsány. Pro stahování kupních smluv musíte zažádat o přístup do sbírky listin (v dokumentu je přístup již zaškrtnut).